Loomade heaolu tagamine transpordil


ÕPIOBJEKTI KIRJELDUS

                                                                                                                   Prindi see lehekülg

Õpiobjekti kasutatakse õppeaines - Lihainspektsioon VL.0434

Õpiobjekti teema: Loomade heaolu tagamine transpordil

Õpiobjekti maht: 15 tundi (0,4 õppenädalat = 0,6 EAP) 

Õppekava: Veterinaarmeditsiin (398)

Sihtrühm: Veterinaarmeditsiini viienda kursuse üliõpilased

Õpiobjekti raskusaste: keskmine raskusaste

Õpijuhis: Peatükkides leidub mõtlemisülesandeid, millele klikates on võimalik koheselt kontrollida oma teadmisi. Õpiobjekti sees olevatele küsimustele (oranži värvi kiri) klikates on võimalik teada saada põhjalikum vastus. Lühiküsimustele lühivastuse teadasaamiseks tuleb klikata nupukest "Vastus".  Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks õige vastus. Õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Testi võib korrata soovitud hulgal. Tulemusi ei salvestata.

Õpieesmärk: Õpiobjekt aitab omandada ja visualiseerida loomade transpordiga seonduvad nõuded ja võimalikud probleemid. Õpiobjekti materjali läbimine tagab tulevastele veterinaarametnikele paremad teadmised loomade transpordist ning seeläbi vähendatakse loomade kannatusi transpordil. Õpiobjekti läbitöötamine on vajalik aktiivselt seminaritöös osalemiseks.

Võtmesõnad: loomade heaolu, transport, heaoluga seonduv seadusandlus.

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist

Õpiväljundid: Õpiobjekti läbitöötamise järel üliõpilane:

  • on teadlik erinevate loomaliikide transpordi olemusest;
  • on omandanud teadmised erinevate loomaliikide transpordi eelsest pidamistingimustest;
  • oskab tuua välja nõuded erineva pikkusega transpordile;
  • orienteerub vastavat valdkonda puudutavas seadusandluses;
  • teab seda, millistel juhtudel on tegemist rikkumistega transpordil;
  • omab võimalust enesekontrolliks.

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Vajalik on arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu. Videofailide vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud Flashplayer (). Pdf failide avamiseks on vajalik, et arvutisse oleks installeeritud Adobe Acrobat Reader (). Õpiobjekt (sh enesekontrolli test) avaneb järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA.

Tehniline teostus: kasutatud on JavaScripte, Edicy,  iSpring Free ja HotPotatoes programmi. 

Viited: Õpiobjektis kasutatud kirjandusele ja pildimaterjalile on viidatud "Kasutatud kirjanduse" peatükis.

Õpiobjekti läbi töötamiseks loe kõik avanevad leheküljed lõpuni ning järgi lehekülje lõpus olevaid suuniseid!

Valmimise aasta: 2012

Õppejõud ja tehniline teostus: Sirje JalakasCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Järgmine leht >>