Loomade heaolu tagamine transpordil

Euroopa Nõukogu konventsioonid

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Euroopa Nõukogu (European Council) poolt on vastu võetud 5 loomaheaolu alast konventsiooni. Konventsioonide puhul on nende rakendumine liikmesriigi suhtes erinev võrreldes Euroopa Liidu õigusaktidega. EL-i õigus kohaldub määruste näol liikmesriigile otse ning direktiivid tuleb siseriiklikku õigusesse üle võtta, kui seda ei tehta ootab liikmesriiki rikkumismenetlus ning siis on olemas reaalne võimalus liikmesriiki korrale kutsuda ning ka karistada tegemata jätmise eest. EN konventsioonide puhul on riigil võimalik aga konventsiooniga liituda vabatahtlikult. See protsess on kolme astmeline. Esmalt liikmesriik kirjutab alla konventsiooniga liitumisele, seejärel toimub ratifitseerimine ja alles siis konventsioon jõustub teatud ajamomendist liikmesriigi suhtes. Liikmesriigid kirjutavad siingi analoogselt direktiividega konventsioonist tulenevad nõuded oma õigusesse sisse ning kehtestavad karistused oma õigusaktides. Samas kui mingeid nõudeid siiski sisse siseriiklikku õigusesse ei kirjutata riigi poolt, ei järgne sellele reaalselt mingeid sanktsioone.

<< Tagasi / Järgmine leht >>