Loomade heaolu tagamine transpordil

Kogumiskeskused, peatuspaigad

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Loomade kogumiseks, partiide koostamiseks ja pealelaadimiseks pikamaa veovahendisse kasutatakse üldjuhul määruse 1/2005/EÜ kohaselt kogumiskeskuseid. Kogumiskeskuste kohta kehtivad nõuded on kehtestatud määrusega 1255/97 ühenduse kriteeriumide kohta peatuspaikadele ja direktiivi 91/628/EMÜ lisas osutatud teekonnaplaanide muutmise kohta. Määruses kehtestatakse nõuded vastuvõetavatele loomadele, peatuspaiga ehitiste, seadmete ja vahendite kohta ning loomade söötmise, jootmise ja hooldamise kohta ning töötajate pädevuse kohta.

 

Eestis on 23.09.2011 seisuga 4 tunnustatud elusloomade kogumiskeskust. Kogumiskeskused asuvad kõik erinevates maakondades. OÜ Eesti Tõukari kogumiskeskus on tunnustatud 2004. aastal ning asub Harjumaal, Kiili vallas Luige asulas. OÜ Dairy Trading veiste Raka Kogumiskeskus on tunnustatud 2006. aasta lõpus ning asub Järvamaal Ambla vallas Raka külas. Kolmas kogumiskeskus on Estonian ACB-Vianco OÜ-le kuuluv ettevõte, mis paikneb Võrumaal, Rõuge vallas Sänna külas ning on tunnustatud 2007. aasta alguses. Neljas tunnustatud kogumiskeskus paikneb Põlvamaal Valgjärve vallas Saverna külas ning kuulub EKSO Calves Trading OÜ-le ning on tunnustatud 2009. aasta lõpus.


<< Tagasi / Järgmine leht >>