Loomade heaolu tagamine transpordil

Lindude transport

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Kodulindude konteinerites vedamisel minimaalne põrandapind peab olema järgmine:


EFSA soovitused kodulindude veol.

Üle 4 tunniste vedude puhul peaksid kodulindude vedamiseks kasutatavad veovahendid olema varustatud mehaanilise ventilatsiooni süsteemiga, et oleks võimalik reguleerida nii temperatuuri kui ka niiskust. Maksimaalne temperatuur broilerite vedamisel võiks olla 24-25 kraadi, mille puhul on vastav suhteline õhuniiskus 70% või kõrgem. Tuleks vältida broilerite ning tapale saadetavate munakanade märjaks saamist enne transporti ja selle ajal.


<< Tagasi / Järgmine leht >>